Spolupracujúci advokáti

JUDr. Eva Detvaiová (1976) reg. č. SAK: 5300.

Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2001 a kde získala v roku 2002 aj titul Juris doctor.

Od roku 2001 bola zapísaná v Slovenskej advokátskej komore ako koncipientka a od roku 2005 vykonáva povolanie advokáta.

Pri výkone advokátskej praxe sa venuje najmä obchodnému a korporátnemu právu, konkurznému právu, občianskemu právu vrátane autorských práv, pracovnému právu,

Jazykové znalosti: anglický jazyk

Mgr. Peter Udvaros (1972) reg. č. SAK: 0055, reg. č. ČAK: 10032

Je členom Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory. Získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v roku 1999.

V období pred nadviazaním spolupráce s advokátskou kanceláriou Detvai Ludik Malý Udvaros počas desiatich rokov pracoval v popredných českých a medzinárodných advokátskych kanceláriách najprv ako advokátsky koncipient a od roku 2003 ako advokát. Poskytoval právne poradenstvo významným hráčom na realitnom trhu a ďalším dôležitým klientom, napr. pri akvizíciách spoločností zahraničnými investormi.

Počas svojej právnickej kariéry sa venuje prevažne väčším projektom v oblasti nehnuteľností, fúziami spoločností a správou pohľadávok. Dlhodobo poskytuje právne poradenstvo pre korporátnu klientelu z radov stredných a menších spoločností. V advokátskej kancelárii Detvai Ludik Malý Udvaros sa zameriava predovšetkým na oblasti občianskeho a obchodného práva, medzinárodného práva súkromného, konkurzného práva vrátane reštrukturalizácie a právnych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností.

Jazykové znalosti: anglický, nemecký, maďarský a český jazyk.

JUDr. Juraj Gabriško (1982) reg. č. SAK: 5367

Je členom Slovenskej advokátskej komory.

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2006. V roku 2009 získal titul Iuris doctor ako aj diplom anglického a európskeho práva Univerzity v Cambridge. Pracoval v advokátskej kancelárii DLMU od augusta 2006 najprv ako koncipient  Dr. Zoltána Ludika, od roku 2010 je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii DLMU ako spolupracujúci advokát.

V advokátskej kancelárii Detvai Ludik Malý Udvaros sa venuje predovšetkým projektom z oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva ako aj práva nehnuteľností, duševného vlastníctva a práva obchodných spoločností.

Jazykové znalosti: anglický a nemecký jazyk

JUDr. Andrea Šupáková (1983) reg. č. SAK: 5826

Je členkou Slovenskej advokátskej komory.

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2007. Počas štúdia absolvovala semester štúdia na Tilburg University v Holandsku so zameraním na medzinárodné obchodné právo, súťažné právo a právo Európskej únie. V roku 2009 získala titul Iuris doctor. V advokátskej kancelárii DLMU pracovala od júla 2007 najskôr ako koncipientka, od roku 2011 je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore ako advokátka. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii DLMU ako spolupracujúci advokát.

Vo svojej praxi sa venuje predovšetkým občianskemu, obchodnému a pracovnému právu, právam duševného vlastníctva a právu nehnuteľností.

Jazykové znalosti: anglický jazyk

JUDr. Lenka Senčáková (1973) reg.č. SAK: 6252

Je členkou Slovenskej advokátskej komory.

Právnickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ukončila v roku 1999. Počas štúdia absolvovala semester štúdia na Universität Bremen v Spolkovej republike Nemecko so zameraním na medzinárodné obchodné právo, štátne právo a právo Európskej únie. V roku 2002 získala titul Juris doctor.

V advokátskej kancelárii DLMU pracovala od januára 2000 najskôr ako koncipientka, od roku 2012 je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore ako advokátka. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii DLMU ako spolupracujúci advokát.

Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na obchodné a občianske právo, právo kapitálových spoločností a právo nehnuteľností.

Jazykové znalosti: nemecký a ruský jazyk