Sekretariát

Viera Šindlerová
Katarína Lehutová

Ekonomické otázky
Lucia Borčinová