Advokátski koncipienti

JUDr. Ester Fodorová (1988)

Je koncipientkou Dr. Detvaia. Pracuje v advokátskej kancelárii DLMU od júna 2012.

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2012.

Jazykové znalosti: maďarský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk.

Mgr. Eva Ludik (1986)

Je koncipientkou Dr. Ludika. Pracuje v advokátskej kancelárii DLMU od júna 2011. Právnickú fakultu Paneurópskej Vysokej Školy v Bratislave ukončila v roku 2011. Od roku 2011 je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore ako koncipientka.

Jazykové znalosti: nemecký, maďarský a anglický jazyk

JUDr. Alexander Števík (1977)

Je koncipientom Dr. Malého. Pracuje v advokátskej kancelárii DLMU od mája 2005. Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2002. Od roku 2005 je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore ako koncipient.

Jazykové znalosti: nemecký a anglický jazyk

Mgr. Miriama Valentová (1986)

Je koncipientkou Dr. Malého. Pracuje v advokátskej kancelárii DLMU od júla 2011. Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave ukončila v roku 2011. Od roku 2011 je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore ako koncipientka.

Jazykové znalosti: anglický jazyk

Mgr. Petra Trepáčová (1987)

Je koncipientkou Dr. Udvarosa. Pracuje v advokátskej kancelárii DLMU od júna 2012. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2011. Od roku 2011 je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore ako koncipientka.

Jazykové znalosti: nemecký jazyk

Mgr. Katarína Kissová (1988)

Je koncipientkou Dr. Ludika. Pracuje v advokátskej kancelárii DLMU od augusta 2012.

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2012. Od roku 2012 je zapísanádo zoznamu advokátskych koncipientov SAK.

Jazykové znalosti: nemecký, maďarský a anglický jazyk