Profil advokátskej kancelárie DLMU

Kancelária bola založená 1.1.1993 partnermi Dr.Štefan Detvai, Dr.Zoltán Ludik, Dr.Jozef Malý, Dr.Ladislav Udvaros a v súčasnosti patrí k väčším advokátskym kanceláriám na Slovensku s najdlhšou tradíciou. Okrem štyroch zakladajúcich partnerov v kancelárii sú činní spolupracujúci advokáti a advokátski koncipenti – celkove ďalších 10 až 12 právnikov.

Priestory kancelárie sa nachádzajú v centre Bratislavy, hlavného mesta SR.

Hlavné zameranie kancelárie je v oblasti obchodného práva. Sprevádzame firmy už od ich založenia a podľa ich požiadaviek im radíme pri ich činnosti. Zastupujeme klientov pri akvizíciách , v bankovníctve a poisťovníctve, vo veciach cenných papierov, pri kúpe a predaji nehnuteľností, uzatváraní nájomných a leasingových zmlúv. Samozrejmosťou je pri tom poskytovanie pracovnoprávneho servisu.

Naše služby v celom ich spektre ponúkame aj individuálnym klientom, fyzickým osobám a poskytujeme ich s rovnakou starostlivosťou ako právnickým osobám.

Súčasťou našej činnosti je aj zastupovanie klientov v súdnych sporoch (predovšetkým obchodných sporoch), v správnom konaní pred rôznymi úradmi, v daňových veciach. Máme skúsenosti i v oblasti právnej problematiky rozhlasového a televízneho vysielania, odpadov, duševného vlastníctva a ďalších.

Klienti našej kancelárie pochádzajú nielen zo Slovenska ale aj z celej Európy, Ameriky a Ázie. Naša činnosť vo vzťahu klient – advokát je založená na diskrétnosti a vzájomnej dôvere, budovanej na zákonom vyžadovanej mlčanlivosti advokáta, avšak samozrejme nie iba na nej. Našou devízou, ktorú ponúkame klientom je flexibilita. Vždy sa snažíme o individuálny a osobný vzťah ku každému klientovi, medzi ktorých patria domáce právnické a fyzické osoby, orgány štátu a samospráv práve tak, ako nadnárodné spoločnosti a ich dcérske spoločnosti na Slovensku.

Partneri kancelárie sú, prípadne boli členmi rôznych medzinárodných organizácií a advokátskych spoločenstiev, ako American Bar Association, International Bar Association, DACH Europäische Anwaltsvereinigung, Inter-Pacific Bar Association a ďalších.